Wedstrijd

Win een waterkoker/citruspers/broodrooster van Smeg

Bij Franssen vinden we dat vakmanschap niet duur hoeft te zijn. Daarom geven we nu elke maand* 2 hippe huishoudtoestellen van Smeg weg zodat jij niet hoeft te besparen op je droomkeuken. Beantwoord snel de onderstaande vragen en wie weet win jij een van deze knappe Smeg-eyecatchers voor in je keuken!

* Einde actie 15/12/2019

Wedstrijdreglement

Artikel 1 – Organisatie

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Franssen Products BVBA, ondernemingsnummer BE 0888.457.741, gevestigd in de Albert Quintinlaan 2 in 3900 Overpelt. De wedstrijd is toegankelijk via de Facebookpagina van Franssen Keukens en via de website www.franssen.be

Artikel 2 – Periode

De wedstrijd vindt plaats van 23/09/2019 t.e.m. 15/12/2019.

De te winnen prijs is afhankelijk van de periode van deelname:

 • 23/09 t.e.m. 06/10: waterkoker in watergroen
 • 07/10 t.e.m. 20/10: waterkoker in chroom
 • 21/10 t.e.m. 03/11: citruspers in pastelblauw
 • 04/11 t.e.m. 17/11: citruspers in crème
 • 18/11 t.e.m. 01/12: broodrooster in chroom
 • 02/12 t.e.m. 15/12: broodrooster in rood

Artikel 3 – Spelregels

 • De wedstrijd vindt plaats op www.franssen.be.
 • De deelnemer beantwoordt de vraag “Waarom verdien jij deze Smeg-waterkoker/citruspers/broodrooster? ” en geeft zijn of haar e-mailadres op.
 • De persoon die het origineelste antwoord gaf, is de winnaar van de prijs.
 • De eerste weekdag na het verlopen van elke hierboven vermeldde periode (zie artikel 2) zal de winnaar van het toestel in kwestie bekend gemaakt worden via een e-mailbericht en wordt de naam van deze persoon ook vermeld als winnaar in de Facebook-post van deze actie. Indien de winnaar zich binnen 7 dagen niet bekendmaakt, zal de persoon die het tweede origineelste antwoord gaf, aangeduid worden als nieuwe winnaar.
 • Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen.
 • Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement.
 • Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met een woonplaats in België.
 • De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenzins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.
 • Medewerkers van Franssen Products zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op de prijs.
 • Eventuele berichten zonder verband met de wedstrijd of reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, kunnen door Franssen Products worden verwijderd.
 • Franssen Products handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.
 • Franssen Products en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.
 • Franssen Products en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van de uitgereikte prijzen.

Artikel 4 – Winnaar en prijs

Er zal 1 wedstrijdwinnaar geselecteerd worden. Deze winnaar wint een keukentoestel van SMEG. Het te winnen toestel is afhankelijk van de periode van deelname, zoals vermeld in artikel 2.

De prijswinnaar wordt gekozen op basis van het creatiefste antwoord op de vraag “Waarom verdien jij deze SMEG-waterkoker/citruspers/broodrooster?”. Op het einde van elke hierboven vermeldde periode (zie artikel 2) zal de winnaar vermeld worden in de Facebook-post van de actie en via e-mail gecontacteerd worden en verdere informatie ontvangen.

Artikel 5 - Uitsluiting

Franssen Products kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in het geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het criterium van Franssen Products.

Artikel 6 – Informatie over de prijs

De prijs omvat een keukentoestel van SMEG. Welk keukenstoestel gewonnen kan worden is afhankelijk van de periode van deelname (zie artikel 2).

Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

De winnaar gaat akkoord dat bij uitreiking van de prijs foto’s en video’s mogen genomen worden door de organisatie. Achteraf mogen foto’s en video’s gebruikt worden op www.franssen.be en de Facebookpagina van Franssen Keukens.

Artikel 7 – Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Franssen Keukens de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Franssen Keukens ontlast van iedere verbintenis.

Artikel 8 – Wijziging van de wedstrijd

Franssen Keukens behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten, te verleggen of in te trekken indien, naar mening van Franssen Keukens, de omstandigheden dit vereisen. Franssen Keukens kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Franssen Keukens.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door Franssen Keukens en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Franssen Keukens om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van winnaars.

Artikel 10 – Eventuele klachten

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.

Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van Franssen Keukens. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.
Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Artikel 11 – Algemeen

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht.
De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan Franssen Keukens om melding te maken van hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.

Ik ga akkoord